Parafialny Zespół Caritas / Szkolny Zespół Caritas

„Caritas to miłość oparta na bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi mająca na celu podnosić, wspierać i akceptować potrzebujących, podupadłych, ubogich, słabych i samotnych w trudnych sytuacjach losowych i życiowych. Miłość ta wzywa, a jej cel uzdrawia chrześcijanina przez łaskę samego Jezusa Chrystusa. Caritas tworzą ludzie o wrażliwym sercu na potrzeby bliskich, podejmujących konkretne działania, by uczynić świat lepszym.”


Prezes Parafialnego Zespołu Caritas
Agnieszka Ryniewicz
tel. +48 608 354 625
email: pzc.debewielkie1@caritas.pl