Wymogi formalne

Ślub odbywa się z zasady w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Można zawrzeć Sakrament Małżeństwa w innym kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza tzw. licencji. UWAGA: W sprawach sakramentalnych nie jest istotne zameldowanie, a faktyczne zamieszkanie (powyżej trzech miesięcy)

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

  • Aktualne metryki Chrztu w pełnym wypisie (data wydania musi być nie wcześniejsza, niż 6 miesiące przed planowaną datą ślubu) z adnotacją że są potrzebne do ślubu oraz inne dokumenty kościelne – jeżeli zostały wydane – stwierdzające stan wolny.
  • Dowody osobiste narzeczonych
  • Ostatnie świadectwo katechizacji
  • Świadectwo Bierzmowania
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej (3 spotkania w poradni rodzinnej)
  • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Narzeczeni winni się zgłosić do kancelarii pierwszy raz minimum 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. W przypadkach bardziej złożonych prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią.

Około półtora tygodnia przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się aby spisać akt małżeństwa. Przynoszą ze sobą: zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach, zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi przedślubnej (po zgłoszeniu na zapowiedzi) oraz dane osobowe świadków: imię (imiona), nazwisko, wiek i adres.