Apostolat ,,Modlitwy i Postu Złota Róża” jest wspólnotą osób świeckich, które w duchu miłości i odpowiedzialności za Kościół otaczają modlitwą Kapłanów i osoby konsekrowane. Apostolat Złota Róża działa na podstawie kan. 299 oraz kan. 321-326 Kodeksu Prawa Kanonicznego i posiada osobowość prawna w Kościele Katolickim.

W naszej Parafii św. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim są  cztery wspólnoty do których należy 84 osoby:

 • pierwsza wspólnota Złotej Róży powstała w 2012 r. – animatorem jest p. Teresa Szczęśniak (tel.: 604-776-621)
 • druga wspólnota Złotej Róży powstała w 2015 r. – animatorem jest p. Agnieszka Wieczorek (tel.: 532-594-580)
 • trzecia wspólnota Złotej Róży powstała w 2017 r. – animatorem jest p. Marcin Żaboklicki (tel.: 506-426-222)
 • czwarta wspólnota Złotej Róży powstała w 2021 r. – animatorem jest p. Agnieszka Pajor (tel. 608-582-878)

Podstawową wspólnotę “ZŁOTA RÓŻA” stanowi grupa 21-osobowa. Początek modlitwy wspólnotowej zaczyna się Mszą św. w pierwszy czwartek miesiąca. Następnie każda z osób w wybranym przez siebie dniu (wypadającym co 3 tygodnie) ustalonym  z animatorem, rozważa jedną wyznaczoną na stałe dla całej wspólnoty tajemnicę RÓŻAŃCA ŚW., KORONKĘ do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, MODLITWĘ ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ ZA KAPŁANÓW I MODLITWĘ DO MARYI ZA POWOŁANYCH DO KAPŁAŃSTWA ŚW. JANA PAWŁA II.  Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna).

W tymże dniu każda z osób, ofiarowuje w niżej podanych intencjach post o chlebie i wodzie lub wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp.

W tych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, cierpienie, pracę, akty strzeliste itp. (wg uznania).

Intencje dnia modlitwy i postu za kapłanów                                                                                                                

 1. Dziękujemy Bogu za Sakrament Kapłaństwa.
 2. Prosimy o światło Ducha Świętego i łaskę świętości kapłanów, by byli wierni Bogu, swojemu powołaniu i mówili jednym głosem Chrystusowym.
 3. Prosimy Ducha Świętego, by wzniecił światło nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
 4. Prosimy o opiekę Maryi nad kapłanami i nad osobami konsekrowanymi, włącznie z chwiejącymi się w wierze i powołaniu.
 5. Prosimy o wieczny pokój dla zmarłych kapłanów.
 6. Prosimy o wszystkie potrzebne Łaski dla Papieża Franciszka
 7. Modlimy się o rychłą beatyfikację sług Bożych kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza Augusta Hlonda i biskupa Ignacego Świrskiego oraz o kanonizację ks. Michała Sopoćko, ks. Jerzego Popiełuszki i Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej apostolat-zlotaroza.pl

Osoby, które pragną modlić się we wspólnocie Apostolatu Złota Róża proszone są o kontakt telefoniczny z w/w animatorami.