Wymogi formalne

Do kancelarii parafialnej (lub księdza czuwającego nad przygotowaniem do sakramentu) należy dostarczyć:

  • Metryka Chrztu (znajduje się ona w parafii, gdzie było się ochrzczonym)
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji
  • Osoby starsze niż młodzież gimnazjalna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • Podanie skierowane do ks. biskupa z prośbą o udzielenie sakramentu i uzasadnieniem.

Chętny do przyjęcia sakramentu bierzmowania (sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej) powinien być w 3 klasie gimnazjum i uczęszczać regularnie na spotkania przygotowujące.

W naszej diecezji program przygotowania do bierzmowania przebiega podobnie. Przygotowanie odbywa się w parafiach w dwuletnim cyklu. Rozpoczyna się w trzeciej klasie gimnazjum. Uczniowie tej klasy zgłaszają się do swojej parafii i zapisują na przygotowanie do bierzmowania po wcześniejszym ogłoszeniu o zapisach.

Zdjęcia z bierzmowania w naszej parafii: