Pluton Różańcowy to wspólnota męska, która została zawiązana przez księdza proboszcza Sławomira Żarskiego w 2016 r. Cyklicznie raz w miesiącu, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 8.40, odbywają się spotkania formacyjne wspólnoty. Dowódcą Plutonu Różańcowego jest Mariusz Bułaś. Celem działania Plutonu jest modlitwa, służba Bogu oraz ludziom, a także integracja mężczyzn w duchu prawdy, honoru i męstwa. Członkowie Plutonu wspierają inicjatywy modlitewne w parafii (np. regularne nabożeństwa wynagradzające lub czuwania modlitewne) oraz angażują się bezpośrednio w pomoc osobom potrzebującym, poprzez poświęcenie swojego czasu i pracy dla dobra wspólnoty parafialnej. 


Składając przysięgę:

JA.ŻOŁNIERZ WOJSKA ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA,ŚLUBUJĘ BOGU WSZECHMOGĄCEMU I MOIM BLIZNIM,MOJEJ OJCZYZNIE NIEBIESKIEJ I ZIEMSKIEJ,ZAWIERZAJĄC SIEBIE I MOJĄ RODZINĘ,MATCE BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ CHCĘ SŁUŻYĆ Z WIARĄ,ODWAGĄ I GORLIWOŚCIĄ,KOŚCIOŁOWI POWSZECHNEMU I MOJEJ PARAFI,ABY BUDOWAĆ CYWILIZACJĘ ŻYCIA I MIŁOŚCI,PRAGNĘ PODJĄĆ OFIARNĄ WALKĘ,Z MOIMI SŁABOŚCIAMI I POKUSAMI,BĘDE ODMAWIAŁ DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA,BO TO NAJLEPSZA MĘSKA BROŃ,W WALCE Z SIŁAMI KŁAMSTWA I CIEMNOŚCI,POSTANAWIAM KROCZYĆ DROGĄ PRAWDY,HONORU I MĘSTWA,TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!
zmieniliśmy swoje spojrzenie na życie. Jeżeli ktoś jest gotowy kroczyć tą ścieżką zapraszamy w nasze szeregi.

Pluton Różańcowy spotyka się w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00 na specjalnej konferencji z racji Roku Jubileuszu Miłosierdzia. Po konferencji następuje wymiana tajemnic różańcowych.

Hasłem Męskich Plutonów Różańcowych jest modlitwa – wezwanie: „Prowadź nas, Panie, drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa”.
Zapraszamy do naszej wspólnoty innych mężczyzn, którzy poprzez modlitwę różańcową i spotkania towarzyskie i wojskowe, będą wspierać duszpasterzy w wielu inicjatywach, budowania wspólnoty parafialnej na wartościach Bożych dla dobra dzieci i młodzieży.