ministranci po drugiej klasie gimnazjum mogą (po rocznym przygotowaniu organizowanym w seminarium warszawsko – praskim lub w naszym dekanacie św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim) przyjąć z rąk księdza biskupa posługę lektora uprawniającą w sposób oficjalny do czytania Pisma Świętego podczas liturgii i koordynowania posługi liturgicznej w parafii.