Domowy Kościółnazywany też częstoOazą Rodzin, jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym od roku 1973 w ramach, założonego przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, Ruchu Światło-Życie.  Wiele przejął z  doświadczeń międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich  Equipe Notre Dame.

Domowy Kościół zwraca  szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem, co stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
W Domowym Kościele, małżonkowie czerpiąc z łask  Sakramentu Małżeństwa, coraz bardziej otwierają się na siebie nawzajem, na swoje dzieci, na członków rodziny, na każdego człowieka. Trwanie we wspólnocie, uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach kręgu  pomaga małżonkom podejmować zadania nazywane często darami, szansami, aby rozwijać się duchowo i być coraz bliżej Pana Boga  i swojego współmałżonka. Dlatego rodziny Domowego Kościoła starają się regularnie praktykować:

– modlitwę osobistą,
– modlitwę małżeńską i rodzinną,
– czytanie i poznawanie Pisma św.
– dialog małżeński,
– osobistą pracę nad przemianą życia,
– korzystanie z różnych form rekolekcji dla małżeństw i całych rodzin.

Spotkania kręgu (od 4 do 7 małżeństw), na których obecny jest kapłan, odbywają się  raz w miesiącu w domach rodzin, tworzących dany krąg, dla podkreślenia, że rodzina jest żywą cząstką Kościoła.