AKTUALNE:

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:

RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Postępowanie zakupowe pt. „Prace konserwatorskie i zabezpieczające plebanii Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim”

Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim informuje o postępowaniu zakupowym na prace konserwatorskie i zabezpieczające plebanii.