Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://wsddwp.edu.pl/