Wymogi formalne

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

  • Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych (wiatyk, namaszczenie chorych, spowiedź); jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wówczas wystawia je kapelan szpitala).