Wymogi formalne i praktyka chrztu w parafii

Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej w ciągu dwóch tygodni przed planowanym terminem, aby spisać akt chrztu (nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji). Potrzebne są następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis);
  • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję chrzestnych;
  • Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adres faktycznego zamieszkania);
  • Zgodę z parafii zamieszkania rodziców (o ile nie mieszkają na terenie naszej parafii);

Chrzestnym może być osoba spełniająca następujące warunki: katolik, ukończone 16 lat, była u bierzmowania, jeśli zamężna lub żonaty, to żyjący w sakramentalnym związku, prowadząca życie zgodne z wiarą, przestępująca do sakramentów (Msza św., systematyczna spowiedź).

Rodzice i chrzestni zgłaszają się 15 minut przed chrztem do zakrystii, w celu złożenia podpisów.

Do chrztu należy przygotować świecę chrzcielną i białą szatkę.

Chrzestni oraz (w miarę możliwości) rodzice dziecka proszeni są o przyjęcie Komunii podczas mszy, na której jest chrzest. Nie jest wskazane zwlekanie ze spowiedzią do tej mszy, gdyż podczas niej rodzice i chrzestni powinni być cały czas przy dziecku.

Chrzest dziecka zasadniczo powinien się odbyć w kościele parafialnym rodziców dziecka, w miejscu ich zamieszkania. UWAGA: W sprawach sakramentalnych nie jest istotne zameldowanie, a faktyczne zamieszkanie (powyżej trzech miesięcy)

Chrzest udzielany jest w każdą oprócz pierwszej niedzieli miesiąca, w Święto Bożego Narodzenia i Wielkanoc na Mszy św. o godz. 12:00.

Prosimy o schludny, dostosowany do charakteru miejsca, jakim jest kościół, strój rodziców, chrzestnych i gości.

Skutki chrztu św.

  • zgładzenie grzechu pierworodnego,
  • odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych,
  • odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej jak i doczesnej,
  • obdarzenie łaską uświęcającą, cnotami teologalnymi (wiarą, nadzieją i miłością) oraz darami Ducha Świętego,
  • charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

Warunki udzielania chrztu św.

Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nieprzyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka. Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy go odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka, proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego

Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej.
Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.

Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o sprawy materialne).

Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.