„Każde Zdrowaś Maryjo jest spowijaniem w chwałę Maryi. Są to jakby róże, a w każdej różyczce Jezus. (…) I chociaż myśli nasze, uczucia i słowa pozdrawiają Maryję, kierują się jednak ku jej Synowi, radują się Jezusem i rozważają Jego życie.” Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński.
W naszej parafii czynnie działa i modli się wspólnota Róż Rodzinnych skupiająca w swych grupach dorosłych, dzieci i młodzież. Pierwsza Róża powstała w lutym 2014 roku, a ostania w listopadzie 2015 roku. Do parafialnej księgi Żywego Różańca zostały wpisane następujące Róże:


Róża św. Rodziny
Róża św. Jana Pawła II
Róża św. Rity
Róża św. Anny
Róża św. Agnieszki
Róża św. Dominika Savio – młodzieżowo-dziecięca
Róża bł. Karoliny Kozkówny – młodzieżowa
Róża św. s. Faustyny Kowalskiej

Główną intencją Róż dorosłych jest modlitwa – rodziców za swoje dzieci, o ochronę przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich, małżeństw o dar rodzicielstwa, małżeństw zagrożonych rozpadem o miłość i jedność serc, osób samotnych o łaskę założenia rodziny lub rozpoznanie Woli Bożej, chorych o uzdrowienie na duchu lub ciele, rodzin, borykających się z trudnościami dnia codziennego o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.
Róże młodzieżowa i młodzieżowo-dziecięca modlą się we własnych intencjach np. za rodziców o wzajemną miłość dla nich, o szczęśliwie zdanie egzaminów na uczelnię, o chęć do nauki , o dobrych przyjaciół, o Boże prowadzenie i dojrzałe decyzje na progu dorosłości itp.
Róże zostały uroczyście zawierzone Matce Bożej pod opiekę i mają swoich patronów, którzy dodatkowo orędują w niebie, wypraszając łaski swoim czcicielom. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę połączoną z krótkim rozważaniem. W ten sposób codziennie jest odmawiany cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to „wieniec różany” składany u stóp Maryi, Królowej Rodzin. Każda Róża ma swoją zelatorkę, która opiekuje się grupą i przygotowuje tajemnice w kopertach do comiesięcznej wymiany. Wymiana następuje zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca o 10:15 na salkach przy plebanii. Wszystkie osoby, które chcą z Maryją i Jezusem iść przez świat, podejmując modlitwę dziesiątkiem różańca, serdecznie zapraszamy do zapisywania się. Wszelkie informacje i kontakt do animatorki można uzyskać w zakrystii.