Swoją posługą uświetniają każdą większą uroczystość kościelną.