II NIEDZIELA WIELKANOCY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 1.  Dzisiaj rozpoczynamy 77. Tydzień Miłosierdzia Niedzielą Miłosierdzia Bożego pod hasłem „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”.  Św. Faustyna, sekretarka Miłosierdzia Bożego, usłyszała od Jezusa: „córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim… Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście było obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego” (Dz.699).  Ten tydzień ma nam pomóc zweryfikować nasze codzienne zaangażowanie w chrześcijaństwo, mamy jednoczyć się z Bogiem, który prowadzi nas z orędziem miłości do naszych braci i sióstr.  Zapraszamy dzisiaj na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, która będzie sprawowana o godz. 15.00 przed Najświętszym Sakramentem w wersji śpiewanej, za udział w której możemy uzyskać odpust zupełny. Przy ołtarzu bocznym pod obrazem Jezusa Miłosiernego ustawiona jest skarbona do której można wrzucać swoje intencje, które będą wyczytane w czasie Koronki do Miłosierdzia Bożego.
 2. W tym szczególnym dniu na ręce Pani Prezes Agnieszki Ryniewicz składamy wielkie Bóg Zapłać wolontariuszom naszego Parafialnego Zespołu Caritas za ich piękną posługę miłości dla biednych z naszej parafii i całej Gminy. A nasi wolontariusze kierują również do Was specjalne słowo wdzięczności.

„ Drodzy Parafianie, Przyjaciele, Sympatycy!

„Caritas to miłość oparta na bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, mająca na celu podnosić, wspierać i akceptować potrzebujących, podupadłych, ubogich, słabych i samotnych w trudnych sytuacjach losowych i życiowych”

Nasz Parafialny Zespół Caritas nie mógłby istnieć bez Was, naszych wspaniałych dobroczyńców i darczyńców. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i pomocy, możemy każdego dnia czynić dobro i wspierać naszych często bardzo mocno skrzywdzonych przez los mieszkańców Gminy. Dzięki waszej hojności w tym roku na Święta Wielkanocne mogliśmy przekazać naszym podopiecznym aż 25 paczek. Nie były to zwykłe paczki, lecz duże, piękne i bogate w delikatesowe produkty. Waszej hojności mogliśmy doświadczyć po przeliczeniu pieniędzy ze skrzyni, zebraliśmy 6200zł., ze sprzedaży świec po odliczeniu kosztów czystego zysku było ponad 3000zł. Te kwoty są świadectwem jak ofiarni i bezinteresowni jesteście. Dziękujemy Wam z serca za dar wszelkiej dobroci okazywanej bliźnim. Za troskę o nasze codzienne potrzeby i za wszystkie hojne dary materialne zarówno na Święta Wielkanocne jak i wszystkie wcześniejsze. Drodzy, nasza wdzięczność dla Was wyraża się w modlitwie we wszystkich Waszych potrzebach i naszej prośbie, by Dobry Bóg wynagrodził Wam te dary serc i zesłał Wam swoje Niebieskie Łaski. Niech Jego Matka Maryja czuwa nad Wami ze swoją czułą miłością i strzeże Was od wszelkiego zła”.

 1. W najbliższą niedzielę 18 kwietnia rozpocznie się Tydzień Biblijny, odbędzie się piąte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Zapraszamy do przyjścia na Msze Św. 15 minut wcześniej. Po Eucharystii każdy otrzyma fragment Pisma Świętego do przeczytania w domu z całą rodziną.
 2. Bóg Zapłać za składane ofiary na nowy Ołtarza Eucharystyczny do skarbony stojącej przy Grobie Pańskim.
 3. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowuje się następująca para: Mariusz Jackiewicz kawaler z parafii tutejszej i Monika Wioletta Wysocka panna z parafii Wiśniew k/Mińska Maz.
 4. Pamiętajmy, że w naszej świątyni może przebywać tylko 40 osób, jesteśmy zawsze i wszędzie w maseczkach, dezynfekujemy ręce i zachowujemy  między sobą odpowiedni dystans. Można również uczestniczyć we Mszy Św. przed kościołem, gdzie ilość wiernych jest dowolna.
 5. Do wspólnoty Kościoła i parafii przez Sakrament Chrztu Św. została włączona: Gaja Magdalena Twardowska.
 6. Informacja dla kandydatów do Bierzmowania.

W porozumieniu z ks. Biskupem zaplanowany na 11 maja dzień Sakramentu Bierzmowania jest nadal aktualny z tym, że odbyłby się w dwóch grupach ( o różnych godzinach). W związku z zaistniałą sytuacją w kraju bardzo trudne byłoby przeprowadzenie do tego dnia spotkania z tak dużą grupą młodzieży.

Dlatego prosimy, aby każdy kandydat do Bierzmowania przygotował i dostarczył w zamkniętej kopercie następujące dokumenty:

 1. Indeks przygotowania.
 2. Metrykę Chrztu, jeżeli był on poza nasza parafią.
 3. Na osobnej kartce proszę napisać dane świadka Bierzmowania (imię, nazwisko, parafia, adres zamieszkania).
 4. Informację o wyborze patrona wraz z jego życiorysem i uzasadnieniem wyboru.
 5. Proszę także umieścić dane do kontaktu (maile i nr tel. Kandydata i rodzica).
 6. Jak co roku, osoby bierzmowane otrzymują pamiątkę, a w podziękowaniu za Sakrament składają dar dla parafii; w tym roku będzie to ofiara na nowy Ołtarz Eucharystyczny. Dlatego przewidziany koszt na osobę to 60zł., które może być również dołączone do przekazywanej koperty z dokumentami.
 7. Zaświadczenie od katechety o uczestniczeniu w lekcjach religii.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć z zaklejonej kopercie do 4 maja br. bezpośrednio do księży. Brak złożenia w/w dokumentów w wyznaczonym terminie będziemy traktować jako rezygnację z przyjęcia sakramentu.

Wszelkie dalsze informacje będą umieszczone na stronie parafii w ogłoszeniach lub stronie Facebook, prosimy śledzić je na bieżąco.

W przypadku niektórych kandydatów będzie konieczny egzamin, o którym będą powiadamiani indywidualnie.

  1.   Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej i pobrania gazetki Lumen.