DOZWOLONA ILOŚĆ OSÓB W KOŚCIELE

  U W A G A  !

    w kościele może przebywać

          40 – osób 

       Pamiętajmy:

   –  o obowiązku nakładania maseczki

       –  o dezynfekcji rąk

       –  o zachowaniu dystansu miedzy sobą

   (dziękuję za wypełnienie obowiązujących zaleceń)

                                     Ks. Proboszcz