Wspólnota Św. Piotra i Pawła

Kontakt: wspolnotadebewielkie@gmail.com  

Jesteśmy grupą osób świeckich działającą przy Parafii Św.Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.

Odpowiedzialna Wspólnoty:
            Magda tel.602877968.      

strona wspólnoty

Ministranci

spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00

Lektorzy

ministranci po drugiej klasie gimnazjum mogą (po rocznym przygotowaniu organizowanym w seminarium warszawsko - praskim lub w naszym dekanacie św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim) przyjąć z rąk księdza biskupa posługę lektora uprawniającą w sposób oficjalny do czytania Pisma Świętego podczas liturgii i koordynowania posługi liturgicznej w parafii.

Bielanki

Swoją posługą uświetniają każdą większą uroczystość kościelną.

Dziecięca schola

towarzyszy swoją oprawą muzyczną Mszy św. o godz. 10.30 w każdą niedzielę. Osoby, które chciałyby do niego dołączyć mogą to zrobić zgłaszając się do pana organisty lub przychodząc na próbę, która odbywa się w każdą sobotę o godz. 10.00

Młodzieżowy zespół muzyczny

 towarzyszy swoją oprawą muzyczną Mszy św. o godz. 18.00 w każdą niedzielę. Osoby, które chciałyby do niego dołączyć mogą to zrobić zgłaszając się do członków zespołu po tej Mszy św.

Chór parafialny

swoim śpiewem uświetnia święta kościelne i każdą większą uroczystość kościelną

Parafialna Rada Duszpasterska


Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha II Soboru Watykańskiego (DA 10;26). Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za podstawową jednostkę organizacyjną Kościoła, którą jest parafia. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe wspólnoty parafialnej (por. k. 212 § 3, 228 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego). PRD stanowi ciało doradcze (k. 536 KPK), które pod kierownictwem proboszcza, przyczynia się do ożywiania działalności duszpasterskiej. Zatem głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego. Cel ten jest realizowany przez:
wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego.
Przed objęciem funkcji członkowie PRD składają przyrzeczenie:
Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelio, której ręką dotykam.

Pluton Różańcowy

dnia 17 stycznia 2016 roku w naszej parafii powstał pierwszy Pluton Różańcowy. Jest to wspólnota 25 mężczyzn, którzy zobowiązali się codziennie odmawiać dziesiątek różańca, rozważając jedną z tajemnic różańcowych. Mężczyźni po złożeniu przysięgi przed ołtarzem na Mszy św. o godz. 10.30 stali się Żołnierzami Wojska Świętych Apostołów Piotra i Pawła. A oto treść przysięgi:
Ja, Żołnierz Wojska Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ślubuję Bogu Wszechmogącemu i moim bliźnim, mojej ojczyźnie niebieskiej i ziemskiej, zawierzając siebie i moją rodzinę, Matce Bożej Różańcowej w Roku Miłosierdzia, chcę służyć z wiarą, odwagą i gorliwością, Kościołowi powszechnemu i mojej parafii, aby budować cywilizację życia i miłości, pragnę podjąć ofiarną walkę z moimi słabościami i pokusami, będę odmawiał dziesiątek różańca, bo to najlepsza męska broń, w walce z siłami kłamstwa i ciemności, postanawiam kroczyć drogą prawdy, honoru i męstwa. Tak mi dopomóż Bóg".
Pluton Różańcowy spotyka się w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00 na specjalnej konferencji z racji Roku Jubileuszu Miłosierdzia. Po konferencji następuje wymiana tajemnic różańcowych.
Pluton Różańcowy spotyka się w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00 na specjalnej konferencji z racji Roku Jubileuszu Miłosierdzia. Po konferencji następuje wymiana tajemnic różańcowych.
Dnia 14 lutego 2016 roku został wybrany dowódca plutonu p. Mariusz Bułaś.
Hasłem Męskich Plutonów Różańcowych jest modlitwa - wezwanie: "Prowadź nas, Panie, drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa".
Zapraszamy do naszej wspólnoty innych mężczyzn, którzy poprzez modlitwę różańcową i spotkania towarzyskie i wojskowe, będą wspierać duszpasterzy w wielu inicjatywach, budowania wspólnoty parafialnej na wartościach Bożych dla dobra dzieci i młodzieży.

Rodzinne Koła Różańcowe

"Każde Zdrowaś Maryjo jest spowijaniem w chwałę Maryi. Są to jakby róże, a w każdej różyczce Jezus. (...) I chociaż myśli nasze, uczucia i słowa pozdrawiają Maryję, kierują się jednak ku jej Synowi, radują się Jezusem i rozważają Jego życie." Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński.
W naszej parafii czynnie działa i modli się wspólnota Róż Rodzinnych skupiająca w swych grupach dorosłych, dzieci i młodzież. Pierwsza Róża powstała w lutym 2014 roku, a ostania w listopadzie 2015 roku. Do parafialnej księgi Żywego Różańca zostały wpisane następujące Róże:
Róża św. Rodziny
Róża św. Jana Pawła II
Róża św. Rity
Róża św. Anny
Róża św. Agnieszki
Róża św. Dominika Savio - młodzieżowo-dziecięca
Róża bł. Karoliny Kozkówny - młodzieżowa
Róża św. s. Faustyny Kowalskiej
Główną intencją Róż dorosłych jest modlitwa - rodziców za swoje dzieci, o ochronę przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich, małżeństw o dar rodzicielstwa, małżeństw zagrożonych rozpadem o miłość i jedność serc, osób samotnych o łaskę założenia rodziny lub rozpoznanie Woli Bożej, chorych o uzdrowienie na duchu lub ciele, rodzin, borykających się z trudnościami dnia codziennego o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.
Róże młodzieżowa i młodzieżowo-dziecięca modlą się we własnych intencjach np. za rodziców o wzajemną miłość dla nich, o szczęśliwie zdanie egzaminów na uczelnię, o chęć do nauki , o dobrych przyjaciół, o Boże prowadzenie i dojrzałe decyzje na progu dorosłości itp.
Róże zostały uroczyście zawierzone Matce Bożej pod opiekę i mają swoich patronów, którzy dodatkowo orędują w niebie, wypraszając łaski swoim czcicielom. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę połączoną z krótkim rozważaniem. W ten sposób codziennie jest odmawiany cały Różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to "wieniec różany" składany u stóp Maryi, Królowej Rodzin. Każda Róża ma swoją zelatorkę, która opiekuje się grupą i przygotowuje tajemnice w kopertach do comiesięcznej wymiany. Wymiana następuje zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca o 10:15 na salkach przy plebanii. Wszystkie osoby, które chcą z Maryją i Jezusem iść przez świat, podejmując modlitwę dziesiątkiem różańca, serdecznie zapraszamy do zapisywania się. Wszelkie informacje i kontakt do animatorki można uzyskać w zakrystii.

Parafialny Zespół Caritas / Szkolny Zespół Caritas

"Caritas to miłość oparta na bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi mająca na celu podnosić, wspierać i akceptować potrzebujących, podupadłych, ubogich, słabych i samotnych w trudnych sytuacjach losowych i życiowych.Miłość ta wzywa, a jej cel uzdrawia chrześcijanina przez łaskę samego Jezusa Chrystusa.Caritas tworzą ludzie o wrażliwym  sercu na potrzeby bliskich, podejmujących konkretne działania, by uczynić świat lepszym."

strona Caritasu 

Spotykamy się dwa razy w miesiącu na spotkaniach w salkach przyparafialnych w II i IV niedzielę miesiąca 
oraz zawsze w pierwszy piątek miesiąca w kościele podczas wieczorów modlitewnych po mszy świętej o godz. 18.00 

Telefon kontaktowy : 501 146 155
E-mail: caritas-debewielkie@wp.pl
Stały dyżur Parafialnego Zespołu Caritas: w każdy poniedziałek w godz. 17.15-18.15 w salce w domu parafialnym.