Wspólnota Św. Piotra i Pawła

Kontakt: wspolnotadebewielkie@gmail.com  

Jesteśmy grupą osób świeckich działającą przy Parafii Św.Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.

Odpowiedzialna Wspólnoty:
            Magda tel.602877968.      

Spotykamy się dwa razy w miesiącu na spotkaniach w salkach przyparafialnych w II i IV niedzielę miesiąca 
oraz zawsze w pierwszy piątek miesiąca w kościele podczas wieczorów modlitewnych po mszy świętej o godz. 18.00 

strona wspólnoty

Ministranci

spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00

Lektorzy

ministranci po drugiej klasie gimnazjum mogą (po rocznym przygotowaniu organizowanym w seminarium warszawsko - praskim lub w naszym dekanacie św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim) przyjąć z rąk księdza biskupa posługę lektora uprawniającą w sposób oficjalny do czytania Pisma Świętego podczas liturgii i koordynowania posługi liturgicznej w parafii.

Bielanki

Swoją posługą uświetniają każdą większą uroczystość kościelną.

Dziecięca schola

towarzyszy swoją oprawą muzyczną Mszy św. o godz. 10.30 w każdą niedzielę. Osoby, które chciałyby do niego dołączyć mogą to zrobić zgłaszając się do pana organisty lub przychodząc na próbę, która odbywa się w każdą sobotę o godz. 10.00

Młodzieżowy zespół muzyczny

 towarzyszy swoją oprawą muzyczną Mszy św. o godz. 18.00 w każdą niedzielę. Osoby, które chciałyby do niego dołączyć mogą to zrobić zgłaszając się do członków zespołu po tej Mszy św.

Chór parafialny Quercetum Dei

Nasz chór parafialny powstał w marcu 2016 roku z inicjatywy proboszcza - ks. gen. Sławomira Żarskiego przy udziale młodej dyrygentki, Zuzanny Gulewicz, absolwentki Dyrygentury Chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.Pierwszy raz zabrzmieliśmy w kościele jako chór w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 27 marca 2016 roku. Od tego czasu służymy śpiewem w liturgii podczas pierwszych niedziel miesiąca, a także ważniejszych uroczystości kościelnych i parafialnych. Działamy także poza liturgią. Zaśpiewaliśmy kilka koncertów z repertuarem kolędowym, pasyjnym, liturgicznym oraz patriotycznym. Część z nich odbyła się poza granicami naszej parafii przy udziale zaprzyjaźnionych chórów z Mińska Mazowieckiego, Mrozów i Sulejówka oraz warszawskiej orkiestry smyczkowej.

Działalność koncertowa zmotywowała nas do utworzenia własnej nazwy zespołu. “Quercetum Dei” oznacza po łacinie dąbrowę Boga. Tak jak Dębe Wielkie ma swoje dęby, tak my, jak one, chcemy wzrastać ku Bogu ofiarując Mu swój śpiew. Zależy nam też, by nasza dąbrowa się rozrastała, dlatego zapraszamy do chóru wszystkich miłośników śpiewu - ceniących sobie przyjazną atmosferę, ale i intensywny rozwój.

Spotykamy się w poniedziałki w godzinach 19:15 - 21:30 w jednej z dostępnych sal domu parafialnego. Zapraszamy serdecznie każdego, kto chce spróbować sił w śpiewie wielogłosowym, bez względu na wiek, doświadczenie muzyczne lub płeć.

SOPRANY:Monika Stelęgowska, Aldona Wieczorek, Renata Bąk, Marzena Borcuch, Ewa Woźnica,

ALTY:Małgorzata Gańko, Magdalena Komorowska, Grażyna Tkaczyk, Rozalia Bułaś

TENORY:Robert Gańko

BASY:Marian Gańko, Tadeusz Brudkowski

Parafialna Rada Duszpasterska


Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha II Soboru Watykańskiego (DA 10;26). Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za podstawową jednostkę organizacyjną Kościoła, którą jest parafia. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe wspólnoty parafialnej (por. k. 212 § 3, 228 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego). PRD stanowi ciało doradcze (k. 536 KPK), które pod kierownictwem proboszcza, przyczynia się do ożywiania działalności duszpasterskiej. Zatem głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego. Cel ten jest realizowany przez:
wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego.
Przed objęciem funkcji członkowie PRD składają przyrzeczenie:
Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelio, której ręką dotykam.

Pluton Różańcowy

dnia 17 stycznia 2016 roku w naszej parafii powstał pierwszy Pluton Różańcowy. Jest to wspólnota 25 mężczyzn, którzy zobowiązali się codziennie odmawiać dziesiątek różańca, rozważając jedną z tajemnic różańcowych. Mężczyźni po złożeniu przysięgi przed ołtarzem na Mszy św. o godz. 10.30 stali się Żołnierzami Wojska Świętych Apostołów Piotra i Pawła. A oto treść przysięgi:
Ja, Żołnierz Wojska Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ślubuję Bogu Wszechmogącemu i moim bliźnim, mojej ojczyźnie niebieskiej i ziemskiej, zawierzając siebie i moją rodzinę, Matce Bożej Różańcowej w Roku Miłosierdzia, chcę służyć z wiarą, odwagą i gorliwością, Kościołowi powszechnemu i mojej parafii, aby budować cywilizację życia i miłości, pragnę podjąć ofiarną walkę z moimi słabościami i pokusami, będę odmawiał dziesiątek różańca, bo to najlepsza męska broń, w walce z siłami kłamstwa i ciemności, postanawiam kroczyć drogą prawdy, honoru i męstwa. Tak mi dopomóż Bóg".
Pluton Różańcowy spotyka się w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00 na specjalnej konferencji z racji Roku Jubileuszu Miłosierdzia. Po konferencji następuje wymiana tajemnic różańcowych.
Pluton Różańcowy spotyka się w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00 na specjalnej konferencji z racji Roku Jubileuszu Miłosierdzia. Po konferencji następuje wymiana tajemnic różańcowych.
Dnia 14 lutego 2016 roku został wybrany dowódca plutonu p. Mariusz Bułaś.
Hasłem Męskich Plutonów Różańcowych jest modlitwa - wezwanie: "Prowadź nas, Panie, drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa".
Zapraszamy do naszej wspólnoty innych mężczyzn, którzy poprzez modlitwę różańcową i spotkania towarzyskie i wojskowe, będą wspierać duszpasterzy w wielu inicjatywach, budowania wspólnoty parafialnej na wartościach Bożych dla dobra dzieci i młodzieży.

Rodzinne Koła Różańcowe

"Każde Zdrowaś Maryjo jest spowijaniem w chwałę Maryi. Są to jakby róże, a w każdej różyczce Jezus. (...) I chociaż myśli nasze, uczucia i słowa pozdrawiają Maryję, kierują się jednak ku jej Synowi, radują się Jezusem i rozważają Jego życie." Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński.
W naszej parafii czynnie działa i modli się wspólnota Róż Rodzinnych skupiająca w swych grupach dorosłych, dzieci i młodzież. Pierwsza Róża powstała w lutym 2014 roku, a ostania w listopadzie 2015 roku. Do parafialnej księgi Żywego Różańca zostały wpisane następujące Róże:
Róża św. Rodziny
Róża św. Jana Pawła II
Róża św. Rity
Róża św. Anny
Róża św. Agnieszki
Róża św. Dominika Savio - młodzieżowo-dziecięca
Róża bł. Karoliny Kozkówny - młodzieżowa
Róża św. s. Faustyny Kowalskiej
Główną intencją Róż dorosłych jest modlitwa - rodziców za swoje dzieci, o ochronę przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich, małżeństw o dar rodzicielstwa, małżeństw zagrożonych rozpadem o miłość i jedność serc, osób samotnych o łaskę założenia rodziny lub rozpoznanie Woli Bożej, chorych o uzdrowienie na duchu lub ciele, rodzin, borykających się z trudnościami dnia codziennego o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.
Róże młodzieżowa i młodzieżowo-dziecięca modlą się we własnych intencjach np. za rodziców o wzajemną miłość dla nich, o szczęśliwie zdanie egzaminów na uczelnię, o chęć do nauki , o dobrych przyjaciół, o Boże prowadzenie i dojrzałe decyzje na progu dorosłości itp.
Róże zostały uroczyście zawierzone Matce Bożej pod opiekę i mają swoich patronów, którzy dodatkowo orędują w niebie, wypraszając łaski swoim czcicielom. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę połączoną z krótkim rozważaniem. W ten sposób codziennie jest odmawiany cały Różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to "wieniec różany" składany u stóp Maryi, Królowej Rodzin. Każda Róża ma swoją zelatorkę, która opiekuje się grupą i przygotowuje tajemnice w kopertach do comiesięcznej wymiany. Wymiana następuje zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca o 10:15 na salkach przy plebanii. Wszystkie osoby, które chcą z Maryją i Jezusem iść przez świat, podejmując modlitwę dziesiątkiem różańca, serdecznie zapraszamy do zapisywania się. Wszelkie informacje i kontakt do animatorki można uzyskać w zakrystii.

Parafialny Zespół Caritas / Szkolny Zespół Caritas

"Caritas to miłość oparta na bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi mająca na celu podnosić, wspierać i akceptować potrzebujących, podupadłych, ubogich, słabych i samotnych w trudnych sytuacjach losowych i życiowych.Miłość ta wzywa, a jej cel uzdrawia chrześcijanina przez łaskę samego Jezusa Chrystusa.Caritas tworzą ludzie o wrażliwym  sercu na potrzeby bliskich, podejmujących konkretne działania, by uczynić świat lepszym."

Telefon kontaktowy : 501 146 155
E-mail: caritas-debewielkie@wp.pl
Stały dyżur Parafialnego Zespołu Caritas: w każdy poniedziałek w godz. 17.15-18.15 w salce w domu parafialnym.

strona Caritasu