CHRZEST

SAKRAMENT CHRZTU

Nadanie imienia:

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.
Dzień imienin przypomina przyjęcie chrztu św. oraz oddanie pod opiekę świętego patrona, który jest dla chrześcijanina wzorem i orędownikiem. „Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu” (kan. 855 KPK). Imię miało i ma, niezależnie od czasu i kultury, znaczenie w życiu człowieka, stąd ta troska Kościoła o „ducha chrześcijańskiego”, który ma charakteryzować imię chrześcijanina. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, by nowo ochrzczony miał swojego świętego patrona, za pośrednictwem którego będzie się zwracał do Boga. Oczywiste jest jednak, że tymi, którzy wybierają ostatecznie imię dla dziecka, są jego rodzice. Inni, m.in. proboszcz, mogą jedynie wyrazić swą opinię. Praktykuje się, że jeśli tzw. pierwsze imię nie jest katolickie, dodaje się drugie, w duchu chrześcijańskim. Pamiętajmy jednak, wybierając imię dla dziecka, że najodpowiedniejsze będzie imię świętego lub błogosławionego, który może zapewnić ochrzczonemu opiekę duchową oraz być dla niego wzorem życia.

Skutki chrztu św.:

 • zgładzenie grzechu pierworodnego,
 • odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych,
 • odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej jak i doczesnej,
 • obdarzenie łaską uświęcającą, cnotami teologalnymi (wiarą, nadzieją i miłością) oraz darami Ducha Świętego,
 • charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

Warunki udzielania chrztu św.:

Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nieprzyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka. Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy go odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka, proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:

 • Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej.
 • Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
 • Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
 • Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o sprawy materialne).
 • Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

Wymogi formalne i praktyka chrztu w naszej parafii:

 1. Chrzest dziecka zasadniczo powinien się odbyć w kościele parafialnym rodziców dziecka, w miejscu ich zamieszkania. UWAGA: W sprawach sakramentalnych nie jest istotne zameldowanie, a faktyczne zamieszkanie (powyżej trzech miesięcy)
 2. Chrzest udzielany jest w każdą oprócz pierwszej niedzieli miesiąca, w Święto Bożego Narodzenia i Wielkanoc na Mszy św. o godz. 12:00.
 3. Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej w ciągu dwóch tygodni przed planowanym terminem, aby spisać akt chrztu (nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji). Potrzebne są następujące dokumenty:
 • Akt urodzenia dziecka,
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję chrzestnych oraz ich dane (wiek, adres zamieszkania),
 • Zgodę z parafii zamieszkania rodziców (o ile nie mieszkają na terenie naszej parafii).
 1. Chrzestnym może być osoba spełniająca następujące warunki: katolik, ukończone 16 lat, była u bierzmowania, jeśli zamężna lub żonaty, to żyjący w sakramentalnym związku, prowadząca życie zgodne z wiarą, przestępująca do sakramentów (Msza św., systematyczna spowiedź).
 2. Rodzice i nasi parafianie chcący zostać rodzicami chrzestnymi mają obowiązek udziału w katechezie chrzcielnej: w drugą i czwartą sobotę miesiąca, o godzinie 19:00 w sali w domu parafialnym.
 3. Rodzice i chrzestni zgłaszają się 15 minut przed chrztem do zakrystii, w celu złożenia podpisów.
 4. Do chrztu należy przygotować świecę chrzcielną i białą szatkę.
 5. Chrzestni oraz (w miarę możliwości) rodzice dziecka proszeni są o przyjęcie Komunii podczas mszy, na której jest chrzest. Nie jest wskazane zwlekanie ze spowiedzią do tej mszy, gdyż podczas niej rodzice i chrzestni powinni być cały czas przy dziecku.
 6. Prosimy o schludny, dostosowany do charakteru miejsca, jakim jest kościół, strój rodziców, chrzestnych i gości.

EUCHARYSTIA

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Do I Komunii Świętej przygotowują się w naszej parafii dzieci uczęszczające do III klasy szkoły podstawowej. Rodzice zgłaszają swoje dzieci przez złożenie deklaracji w październiku (potem dzieci nie są już przyjmowane do przygotowania). Spotkania dla rodziców są w każdą trzecią niedzielę miesiąca, po mszy o godzinie 12:00.

BIERZMOWANIE

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W całej naszej, warszawsko – praskiej diecezji, został ujednolicony program przygotowania do bierzmowania. Przygotowanie odbywa się w parafiach w dwuletnim cyklu. Rozpoczyna się w trzeciej klasie gimnazjum. Uczniowie tej klasy zgłaszają się do swojej parafii i zapisują na przygotowanie do bierzmowania po wcześniejszym ogłoszeniu o zapisach.

MAŁŻEŃSTWO

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
 • Ślub odbywa się z zasady w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Można zawrzeć Sakrament Małżeństwa w innym kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza tzw. licencji. UWAGA: W sprawach sakramentalnych nie jest istotne zameldowanie, a faktyczne zamieszkanie (powyżej trzech miesięcy)
 • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem (oczywiście dużo wcześniej można już ustalić termin ślubu) w celu spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.
 • Dokumenty jakie należy dostarczyć do spisania protokołu: Aktualne metryki chrztu (z datą nie starszą niż 6 miesiące przed ślubem) z adnotacją, że potrzebne są do ślubu. Zaświadczenie z USC o „braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa„. Świadectwo ukończenia Kursu przedmałżeńskiego (lub bycia w jego trakcie) i odbycia trzech spotkań w poradni rodzinnej.
 • Około półtora tygodnia przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się aby spisać akt małżeństwa. Przynoszą ze sobą: zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach, zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi przedślubnej (po zgłoszeniu na zapowiedzi) oraz dane osobowe świadków: imię (imiona), nazwisko, wiek i adres. 

NAMASZCZENIE CHORYCH

SAKRAMENT CHORYCH

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca. Wystarczy, żeby ktoś z rodziny zgłosił chorego do księdza. W sytuacjach szczególnych odwiedzamy chorych w każdym innym czasie.
W domu chorego należy przygotować stół przykryty białym obrusem, na nim krzyż i dwie świece. Warto pamiętać o tym, że księża mogą odwiedzać w domach nie tylko osoby chore, ale również takie, które z innych powodów nie mogą dotrzeć do kościoła, na przykład matki z powodu powikłań ciążowych oczekujące na narodziny dziecka w domu