Dzieje parafii

pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim
Anna Skorupa i Jan Majszyk

Wszelkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i redakcja tekstów - Anna Skorupa i Jan Majszyk
Oprawa graficzna i skłąd książki - Krzysztof Zalewski
Korekta - Iwona Grużewska
Wydawca - Kurier Skruda
Konsultacja merytoryczna - Andrzej Konowrocki

Jan Majszyk „Kościół w Dębem Wielkim”, obraz olejny

Pamięci naszych przodków,
którzy przyczynili się do budowy kościoła
i powstania parafii

Od autorów

Minęło 100 lat od chwili, kiedy na naszej dębskiej ziemi wzniósł się piękny kościół.
Wraz z odejściem starszych pokoleń zaciera się pamięć o dziejach powstania parafii
i budowie kościoła.
Niniejsza praca ukazuje bardzo ważną część życia społecznego mieszkańców Dębego
Wielkiego, jaką jest życie religijne i parafialne. Udało się zebrać ciekawe, zapomniane
lub przez wielu parafian nieznane fakty.
Jeden wiek działalności parafii to czas różnych zawirowań politycznych i społecznych.
Okres tuż po wojnie – to czas biedy, upadku moralności, migracji i zniszczeń wojennych.
Czasy ustroju komunistycznego – ateizacja. Lata 70 – te to gwałtowny napływ
ludności. Pomimo tych wszystkich trudności nie wygasł duch religijno-patriotyczny.
Wielu parafian i księży, czynem i słowem, przyczyniało się do głoszenia praw Bożych
i Kościelnych. Zgodnie ze swymi możliwościami i uzdolnieniami służyli całej wspólnocie.
Remontowali, upiększali i dbali o kościół.
Jan Paweł II uczył, że parafia nigdy nie jest po prostu strukturą, terytorium, budynkiem,
ale raczej rodziną Bożą, jako braci ożywionych duchem jedności, domem. Wśród
parafian, duchowieństwa dębskiego byli i są ludzie, którzy dobrze pojmują istotę parafii.
Rozumieją, że dobra parafia to niekoniecznie ta, która ma piękny i wyposażony
kościół oraz sprawnie funkcjonującą administrację. Ważniejsza jest wzajemna miłość,
troska o najbiedniejszych, odpowiedzialność i solidarność. Przyczynianie się do szczęścia
innych poprzez dobre słowo, pomoc materialną, modlitwę, dobry przykład. Praca
ta upamiętnia również tych ludzi.
Nie zawsze poruszone tematy zostały dogłębnie opisane, ale niestety brak dostępnych
źródeł: zapisów w kronikach, świadków tamtych wydarzeń, zacierająca się
pamięć ludzka, uniemożliwiły podanie wyczerpujących informacji.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy okazali nam wiele życzliwości i pomocy
w gromadzeniu i opracowaniu tego materiału.

Anna Skorupa, Jan Majszyk

Zapewne przejeżdżający przez Dębe Wielkie trasą A2 z Mińska Mazowieckiego do Warszawy dostrzegają pięknie prezentujący się w równinym pejzażu kościół neogotycki, który liczy ponad 100 lat.
Jeszcze bez wnikliwych dociekań zaciekawia dość długa historia kościoła i parafii, której krótkiej prezentacji podjął się parafialny historyk.
Bez trudu można wejść w odległy historyczny czas, ponieważ autor tej książki, wprawiony w podobnym piśmiennictwie, od samego początku przykuwa uwagę czytelnika znajomością tematyki powstania idei nowego kościoła i szczegółowo przedstawia trudy budowy, uwzględniając powszechne zaangażowanie ludności dla tej sprawy.
Nie prezentuję najciekawszych wątków tej historycznej książki, zapewniam jednak, że każdy, kto weźmie ją do ręki i zacznie czytać, nie oderwie się, aż przeczyta do końca.
Serdecznie zachęcam do lektury tej publikacji, która przybliży cenne informacje, a także przyniesie zasługę przed Panem za godne zainteresowanie.

Ks. prałat Henryk Zaraś
proboszcz

Niniejsza książka, dzięki ogromowi żmudnej pracy autorów – pana Jana Majszyka, propagatora historii ziemi dębskiej i jego córki – Anny Skorupy, katechetki ze szkoły w Dębem Wielkim, przywraca od zapomnienia dzieje dębskiej parafii. 100 lat kościoła to nie tylko historia neogotyckiego budynku, ale przede wszystkim
ludzi, którzy w różnych czasach budowali i upiększali ten obiekt. Ludzi, którzy tworzyli i tworzą nadal wspólnotę zjednoczoną wokół kultu Boga w Trójcy Jedynego.
Dzięki autorom poznajemy determinację fundatorów i budowniczych, trud wniesiony przez kolejnych duszpasterzy w rozwój duchowy parafian, działania społeczne wokół parafii oraz pozostałe, poza kościołem w Dębem Wielkim, obiekty kultu religijnego.
Z wielkim uznaniem dla twórców tej wyjątkowej publikacji zapraszam do zagłębienia się w ponad 100-letnie już życie parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Krzysztof Kalinowski
wójt gminy Dębe Wielkie