Cmentarz

Wyszukiwarka Geocmentarz

Wyszukiwarka Geocmentarz jest modułem, który pozwala na odszukanie miejsca spoczynku osób pochowanych na naszym cmentarzu. Indeks osób znajdujący się w naszej bazie danych jest wynikiem prac inwentaryzacyjnych, jakie miały miejsce w roku 2015.
Po wpisaniu nazwiska (i imienia) osoby zmarłej moduł Geocmentarz wskaże miejsce(a) gdzie spoczywają dane osoby. Dla lepszej identyfikacji i łatwiejszego odszukania miejsca na terenie cmentarza istnieje możliwość zobaczenia fotografii nagrobka oraz wydrukowania wyniku wyszukiwania pokazanego aktualnie na mapie.
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania modułu jak również ewentualne poprawki prosimy zgłaszać do kancelarii parafialnej.

Kliknij na poniższy obraz aby przejść do wyszukiwarki osób pochowanych na Cmentarzu Parafialnym w Dębem Wielkim lub wpisz www.debewielkie.geocmentarz.pl